Број 565
16.04.2014.
Какве послове раде странци у Србији

Грађевинци, менаџери, кувари

Актуелно : 31.10.2012.
Странци у Србији раде у компанијама за које не постоје одговарајући профили домаћих радника на евиденцији НСЗ. Највећи број радних дозвола издат је држављанима Русије, Турске, Македоније, Румуније и Народне Републике Кине. Турски држављани најчешће раде у грађевинском сектору, Руси у нафтним компанијама, Македонци у фармацији, а Грци у банкама
Грађевинци, менаџери, кувари

Страни држављани који уз одобрење за заснивање радног односа прибаве и потврду Министарства унутрашњих послова о сталном или привременом боравку у нашој земљи, могу да предају радну књижицу српском послодавцу и очекују да им стаж у Србији легално тече.

У Србији, према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), радну дозволу годишње добије око 2.500 странаца - турски држављани најчешће раде у грађевинском сектору, Руси у нафтним компанијама, Македонци у фармацији, а Грци у банкама. Прецизније, турски држављани ангажовани су као инжењери грађевине и електротехнике на изградњи нове амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду, док мултинационалне компаније, банке и представништва страних фирми, странце постављају на руководећа места. Као топ менаџери и саветници, руски држављани раде у НИС-у, "Гаспром њефту" и "Лук оилу", а Македонци у фармацеутским компанија. Странци са средњом школом посао добијају у трговачким и угоститељским објектима, уз познавање страног језика и одређене врсте кухиње - кинеске или тајландске. Држављани Босне и Херцеговине су углавном ангажовани на пројекту невладине организације "Норвешка народна помоћ", на пословима деминера и деактивирања заосталих убојних средстава, као менаџери продаје или раде у рудницима.

"У Србији, током последњих неколико година, у просеку 2.500 странаца годишње добије радне дозволе. Реч је углавном о особама које имају одобрен привремени боравак", наводи директор НСЗ, Дејан Јовановић.

Странци у Србији, указао је Јовановић, раде у компанијама за које не постоје одговарајући профили домаћих радника на евиденцији НСЗ. Највећи број радних дозвола издат је држављанима Русије, Турске, Македоније, Румуније и Народне Републике Кине. Јовановић истиче да у остале земље у региону долази знатно већи број странаца. На пример, Црна Гора годишње изда око 10.000 радних дозвола, углавном сезонским радницима.

У првих девет месеци ове године издато је 2.197 радних дозвола странцима који имају одобрење за привремени боравак. Када је реч о државама - чланицама Европске уније (ЕУ), највише дозвола је издато држављанима Грчке, Италије и Немачке. Од почетка године издате су 43 радне дозволе странцима који имају одобрење за стално настањење. Према подацима Националне службе за запошљавање, углавном се ради о женама које су такву врсту дозволе стекле удајом за држављане Србије.

А.Б.

Законска процедура

Услови и начин издавања радних дозвола страним држављанима прописани су Законом о условима за заснивање радног односа са страним држављанима и Законом о странцима.

Чланом 85 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), прописано је да страни држављанин може да се пријави као незапослени ако има одобрење за стални или привремени боравак у Републици Србији, издато од стране Министарства унутрашњих послова - Управе за странце, и важећу радну дозволу, коју издаје филијала Националне службе за запошљавање.

Страни држављанин који има одобрење за стално настањење захтев за издавање одобрења за заснивање радног односа подноси надлежној филијали Националне службе за запошљавање.

Захтев за издавање одобрења за заснивање радног односа страном држављанину који има одобрење за привремени боравак подноси послодавац, са образложењем о потреби за запослењем страног држављанина. Послодавац је у том случају дужан да осим захтева који добије у филијали НСЗ, поднесе и образложење о потреби за запослењем страног држављанина, решење о регистрацији предузећа, фотокопију пасоша страног држављанина, нострификовану диплому или другу исправу којом се доказује да страни држављанин испуњава услове за вршење послова за које се тражи одобрење. Страни држављанин може учествовати у мерама активне политике запошљавања. Послодавац који изрази потребу да радно ангажује страног држављанина по одређеном програму, у обавези је да, осим документације која је прописана конкурсом, достави и решење о одобравању заснивања радног односа са страним држављанином (радну дозволу) и одобрење о привременом боравку у Републици Србији.

ПРЕТРАГА САДРЖАЈА
ИЗДВАЈАМО

Под теретом стереотипа

Иако је последњих година доста учињено на плану побољшања положаја ромске заједнице, Роми и даље представљају најдискриминисанију ...

Анкета послодавца 2014

Истраживање ће показати у којим секторима се стварају нова радна места, као и које вештине и компетенције послодавци очекују од ...

У два правца

Реформа мора започети, а тек последња мера, уколико све друге буду исцрпљене, биће једнократно смањење пензија ...

Економско оснажовање жена

Предузетнице из Новог Пазара, Рашке, Лесковца, Прокупља, Сурдулице, Блаца и Врања, које се баве производњом одеће, печурака и накита ...

Успостављање дугорочног бизниса

Према новој извозној стратегији Чешке, Србија је на листи 12 приоритетних земаља за унапређење трговине ...